Semasa

10 Hadis Berkaitan Akhlak

Menurut Imam al-Ghazali dan Ibnu Sibawaih, akhlak ialah sesuatu yang tidak dibuat-buat kerana ia sudah ada dalam diri sehingga spontan akhlak baik itu keluar ketika seseorang itu melakukan sesuatu. Tanpa perlu mereka berfikir tentangnya.
Contoh yang paling nyata ialah akhlak Nabi Muhammad Sallahualiwasalam. Sehingga Allah menyebutkannya dalam Surah al-Qalam ayat 4:

Dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia.

Manakala dalam Surah al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman :

Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang)

Berikut adalah 10 hadis berkaitan akhlak yang boleh dijadikan cerminan kepada diri kita sendiri.

Hadis 1

Rasulullah bersabda:

Janganlah kalian saling mendengki, dan janganlah kalian saling membenci, dan janganlah kalian saling berkata-kata keji, dan janganlah kalian saling menghindari, dan janganlah kalian saling mengghibah satu dengan yang lain, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. (Riwayat Muttafaqun Alaih)

Hadis 2

Rasulullah bersabda:

Tidak ada suatu yang paling berat ditimbang oleh Allah ditimbangan-Nya ialah akhlak yang baik. (Riwayat Tirmizi)

Hadis 3

Rasulullah bersabda:

Sesungguhnya malu itu sebahagian daripada iman. (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Hadis 4

Rasulullah bersabda:

Sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak. (Riwayat Bukhari)

Hadis 5

Rasulullah bersabda:

Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. (Riwayat Tirmizi)

Hadis 6

Rasulullah bersabda:

Sesungguhnya Allah SAW benci terhadap mereka yang berkata keji dan orang yang buruk akhlaknya. (Riwayat Ibnu Hibban)

Hadis 7

Rasulullah bersabda:

Orang muslim adalah yang menyelamatkan orang muslim yang lain daripada (keburukan) lidah dan tangannya. (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Hadis 8

Rasulullah bersabda:

Tanda-tanda munafik itu ada 3, jika ia berbicara berdusta, jika ia berjanji ia ingkar dan jika diberi amanah ia khianat. (Riwayat Bukhari)

Hadis 9

Rasulullah bersabda:

“Seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, suka melaknat, suka berkata keji, dan suka berkata kasar.”. (Riwayat Tirmizi)

Hadis 10

Rasulullah bersabda:

Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat maka katakanlah yang baik ataupun hendaklah dia diam. (Riwayat Bukhari dan Muslim)

 

Related Articles

Back to top button