KerohanianSemasa

Kesan negatif penceraian terhadap anak-anak, cabaran & penyelesaian

CERAI merupakan suatu realiti sosial yang sering membawa impak mendalam kepada semua pihak yang terlibat, terutama anak-anak. Dalam konteks ini, anak-anak adalah golongan yang paling rentan dan terdedah kepada kesan negatif penceraian.

Kesan-kesan penceraian terhadap anak-anak meliputi emosi, psikologi, pengaruh prestasi akademik, perubahan sikap dalam hubungan sosial mereka menjurus kepada risiko tinggi keterlibatan mereka dalam perilaku merbahaya apabila dewasa.

Kesan emosi dan psikologi: Anak-anak yang mengalami penceraian ibu bapa sering mengalami tekanan emosi dan tekanan psikologi yang besar. Mereka mungkin mengalami perasaan sedih, cemas, marah, dan bingung. Kehilangan rasa kestabilan dalam keluarga dapat merosakkan tahap kepercayaan diri dan membentuk gambaran diri yang negatif.

Pengaruh prestasi akademik: Penceraian juga dapat memberi kesan kepada prestasi akademik anak-anak. Gangguan emosi dan ketidakstabilan rumah tangga boleh mengganggu fokus dan minat mereka dalam pembelajaran. Ini mungkin menyebabkan penurunan prestasi akademik dan potensi pencapaian mereka.

Perubahan dalam hubungan sosial: Anak-anak yang berhadapan dengan penceraian mungkin mengalami kesukaran dalam membina dan mengekalkan hubungan sosial dengan rakan sebaya. Mereka mungkin merasa terasing atau malu dengan situasi keluarga mereka, yang boleh mengakibatkan masalah sosial dan emosi lain.

Risiko tinggi terlibat dalam perilaku merbahaya: Anak-anak dalam keluarga yang bercerai mungkin menghadapi risiko yang lebih tinggi terlibat dalam perilaku merbahaya apabila dewasa seperti penggunaan dadah, penagihan alkohol, atau pergaulan bebas. Ketidakstabilan emosi dan perasaan terpinggir boleh mendorong mereka mencari keseronokan atau sokongan dari luar.

Cabaran yang dihadapi dan langkah-langkah penyelesaian

Komitmen ibu bapa: Salah satu cabaran utama adalah memastikan ibu bapa yang bercerai tetap komited untuk bekerjasama dalam memenuhi keperluan anak-anak. Penting untuk mengutamakan kepentingan anak dan menyediakan persekitaran yang stabil dan penyayang.

Sokongan emosi: Anak-anak memerlukan sokongan emosi yang mantap dari ibu bapa dan keluarga. Mereka perlu merasa didengar, difahami, dan disayangi, tanpa melibatkan mereka dalam konflik yang berpanjangan.

Pendidikan dan pemahaman: Ibu bapa perlu memberikan pendidikan dan pemahaman kepada anak-anak tentang situasi perceraian dengan cara yang sesuai untuk tahap perkembangan mereka. Ini membantu mengurangkan rasa bingung dan ketidakpastian.

Akses kepada bantuan profesional: Apabila perlu, ibu bapa perlu mencari bantuan daripada profesional psikologi atau kaunseling keluarga untuk membantu anak-anak menguruskan emosi dan cabaran yang mereka hadapi.

Menggalakkan hubungan positif: Ibu bapa boleh berusaha untuk memastikan hubungan positif di antara mereka sendiri dan dengan keluarga besar. Ini memberi kesan positif kepada anak-anak dan membantu mereka merasakan sokongan daripada pelbagai sumber.

Menjaga keperluan asas: Ibu bapa perlu memastikan keperluan asas anak-anak terjamin, termasuklah keperluan fizikal, emosi, dan psikologi. Ini termasuk memberi perhatian kepada nutrisi, kesihatan, dan pembangunan emosi mereka.

Kesan penceraian terhadap anak-anak adalah realiti yang perlu dihadapi dengan berhati-hati dan pemahaman.

Ibu bapa memainkan peranan penting dalam membantu anak-anak menghadapi cabaran ini dengan cara yang positif dan membina.

Dengan sokongan yang tepat, pendidikan yang baik, dan komitmen untuk menjaga keperluan anak-anak, kesan negatif penceraian dapat dikurangkan dan anak-anak dapat tumbuh berkembang dengan baik dalam kedua-dua persekitaran ibu bapa mereka.

BACA JUGA
Islamofobia: Dengan berselawat, akan selesai semua masalah

Adli Effendy

Editor & News Anchor for Ummah Today

Related Articles

Back to top button